Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats d'utilitat pública o interès social

Data de l'anunci: Del 07/05/2021 al 26/05/2021

El Ple de la Corporació, en data 15 de març de 2021, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats d'utilitat pública o interès social a desenvolupar en el municipi de Sant Iscle de Vallalta.

Les sol·licituds s'han de presentar en el registre d'entrada, preferentment de forma telemàtica, des de l'apartat "Tràmits i gestions" del web de l'Ajuntament, o presencialment, a l'oficina d'atenció ciutadana, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB (la convocatòria ha sortit publicada el 6 de maig de 2021).