Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Amb aquest tràmit podem fer el pagament de l'impost municipal en cas de transmissió d'un bé immoble (pis, local, plaça d'aparcament, etc.), ja sigui perquè s'ha venut, s'ha heretat, s'ha rebut per donació o per altres tipus de transmissió.

Un cop feta l'escriptura de transmissió d'una propietat, el ciutadà ha de presentar-ne declaració a l'ORGT. L'organisme notificarà la liquidació i indicarà el període de pagament així com els llocs on es pot fer l'ingrés.

El termini per fer la declaració i aportar el títol que en dóna lloc és de 30 dies hàbils en cas de transmissió inter vivos i de 6 mesos, prorrogables a 1 any a sol•licitud del subjecte passiu, en cas d'herència.

Per més informació podeu consultar aquí.

 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la següent documentació:
  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  • Còpia simple de l'escriptura de venda, acceptació d'herència o donació.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23/03/2021 14:52