Fraccionaments i/o ajornaments sobre impostos, taxes i preus públics

Aquest tràmit permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de tributs municipals (impostos, taxes, contribucions especials).

 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Cost
Gratuït
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
  • Instància sol·licitud ajornament/fraccionament.  
  • Fotocòpia NIF/CIF del titular del rebut.
  • Dades bancàries del compte on es vol domiciliar el pagament del deute fraccionat/ajornat .
  • Nòmina.
  • Rebut de l’hipoteca.
  • Declaració de la renda.
  • Rebuts per ajornar
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23/03/2021 14:52