Modificació del plànol de delimitació de les franges exteriors de protecció d'incendis forestals

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 8 de maig de 2023, ha resolt aprovar la modificació del plànol de delimitació de les franges exteriors de protecció d'incendis forestals, aprovat inicialment pel Ple en data 28 de novembre de 2022.

Darrera actualització: 15.05.2023 | 10:34