Benestar social

La xarxa de serveis socials municipals compren el conjunt d'ajudes, equipaments, projectes, programes serveis i prestacions destinats a assegurar el dret de les persones a viure dignament.

Finalitat dels serveis socials :

  • Assegurar el dret de les persones a viure en condicions durant totes les etapes de la vida
  • Cobrir les necessitats personals bàsiques i socials
  • Promoure l'autonomia personal
  • Prevenir les situacions de risc
  • Afavorir la promoció i la participació en la comunitat

La finalitat dels serveis socials ve determinada per :

La Xarxa de Serveis Socials es divideix en els Serveis Socials Bàsics (els que s'ofereixen a nivell municipal) i els Serveis Socials Especialitzats (generalment s'ofereixen a nivell comarcal).

  • Serveis Socials Bàsics: Són els més propers als ciutadans i són la porta d'entrada al sistema de públic de Serveis Socials. Comprèn un paquet d'actuacions i serveis de caire educatiu, preventiu i assistencial, orientats a millorar el benestar social de les persones, així com potenciar la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.En el nostre municipi, els Serveis Socials Bàsics estan formats per a una Treballadora Social i un Educadora Social. A més, a través del consell Comarcal, s'ofereix el servei de Treballadora Familiar.Ofereixen atenció personalitzada, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També promouen mesures d'inserció social i laboral i prevenció i atenció en matèria de maltractaments.
  • Educadora social: prioritza el treball educatiu amb infants, joves i les seves famílies, amb els quals realitza un Projecte Educatiu Individualitzat, marcant uns objectius assolibles a curt i llarg termini.L'educadora social, com a professional de l'educació, pot orientar i assessorar els pares sobre l'educació dels fills, i les dificultats que al llarg d'aquesta es van presentant.També elabora i participa en projectes educatius per donar resposta a les necessitats socials detectades al municipi.
  • Treballadora social:és la professional que té per objectiu promoure el canvi potenciant les capacitats de les persones per tal que adquireixin el protagonisme i autonomia necessaris alhora de resoldre les seves dificultats.
  • Serveis Socials Especialitzats: Els serveis socials especialitzats donen resposta a situacions i necessitats que requereixen tecnologia o recursos molt específics. Un equip de professionals diagnostica i valora cada situació.Els Serveis Socials Bàsics, prèvia valoració professional, us adreçaran i gestionaran l'accés als serveis socials especialitzats. També es coordinaran amb aquests per garantir una atenció social conjunta i eficaç, de qualitat i adequada a cada situació o problemàtica específica.

 

Escoles, 2 - 08359 Sant Iscle de Vallalta - Barcelona
Nom de contacte: Agnès Barri i Cendra
Telèfon: 937 946 128
Adreça electrònica: abarri@ajsantiscle.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.10.2022 | 12:30