Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 6 de febrer de 2023, ha aprovat, inicialment ,el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Iscle de Vallalta.

El DUPROCIM unifica i agilitza els plans d'emergència, ja que inclou tots els possibles riscos que afecten el municipi, com són els riscos per inundacions, incendis forestals, nevades i ventades. El seu objectiu  és prevenir i controlar els riscos sobre les persones i també donar la resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi. 

El termini d'exposició pública és de trenta dies hàbils, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació al BOPB.

Darrera actualització: 09.02.2023 | 09:58