Aprovació inicial del "Projecte tècnic per la formació d'un mur de contenció i condicionament dels terrenys per a parc públic i accessos al barri de la Poca Farina"

La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 15 de maig de 2023, ha resolt aprovar inicialment el "Projecte tècnic per la formació d'un mur de contenció i condicionament dels terrenys per a parc públic i accessos al barri de la Poca Farina".

 

El projecte esmentat se sotmetrà a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació al BOPB o DOGC (24 de maig de 2023).

Darrera actualització: 26.05.2023 | 08:41