Pla estratègic

Elaboració participativa dels objectius globals del poble a 10 anys i de les línies genèriques d'actuació per aconseguir-los.

Comissions:

 1. Indústria i noves tecnologies, Empreses del Polígon.
  • Formació , Ocupació i treball.
  • Avaluar serveis existents i necessitats previsibles.
  • Crear condicions per desenvolupar activitats suportades en noves tecnologies.
  • Com estimular l'ocupació estable en industries.
 2. Comerç urbà i empreses de serveis (Urbanístics, jurídics, empresarials, Bars restaurants, Gasolineres)
  • Promoció del comerç de proximitat.
  • Crear condicions pel desenvolupament del comerç.
 3. Urbanisme i mobilitat
  • Horitzó de creixement sostenible i integrador.
  • Avaluació impacte projecció estructura de mobilitat Maresme.
 4. Medi Natural, Desenvolupament rural, turisme i artesania
  • Medi natural com a factor bàsic de funcionalitat i desenvolupament.
  • Promoció del territori.
 5. Sanitat, Benestar Social, participació i seguretat
  • Salut preventiva.
  • Benestar i seguretat per i des de la cohesió
 6. Educació i joventut
  • Entorn educador.
  • Estímul de la creativitat
 7. Cultura, festes i comunicació
  • Complementació cultura tradicional i avantguarda tecnològica.
  • Suport a la promoció del territori.
  • Potenciació marc Vallalta.
  • Element de cohesió social.

Adhesions a les comissions a: promocst.iscle@diba.cat o a les oficines de l'Ajuntament: Xavier Maimí

Darrera actualització: 27.10.2021 | 09:39