Les primeres petjades

És pràcticament impossible, almenys ara per ara, poder concretar quines varen ser les primeres petjades a Sant Iscle, però el que sí podem fer és intentar de fer-nos una idea de com podrien haver estat. Pel que fa a l'època prehistòrica no s'han trobat, fins ara, restes que ens puguin confirmar una presència humana en el nostre poble, ni tan sols un pas. Cal basar-se en diferents estudis fets a la comarca, i arran d'ells treure algunes hipòtesis.

Sant Iscle forma part d'una comarca, el Maresme, que és una zona boscosa, humida, propera al mar, amb un clima mediterrani. Aquesta bona situació fa suposar,  que aquestes terres podrien haver estat habitades fa milers d'anys per petits nuclis familiars de caçadors-recol.lectors del Paleolític.

Els vestigis més antics que es coneixen a Sant Iscle daten dels segles VI-I aC, ja que tant al Montbrugós com a Pedracastell han estat identificades algunes restes d'habitacions corresponents a habitacles ibèrics.

Prop d'aquest lloc es pot apreciar també la presència d'unes grans pedres que estan col·locades de tal manera que formen una mena de paret frontal, amb una obertura quadrangular, que dóna accés a una cova excavada al terrer de la muntanya. El fet de trobar aquest primitiu habitacle prop del cim del Montbrugós, amb un més que probable poblat ibèric en les seves proximitats, ens fa relacionar la cova amb les restes ibèriques d'aquest turó.

Aquests poblaments ibèrics són els que van trobar els romans a partir de la seva arribada a Empúries el 219 aC. La cultura ibèrica no fou absorbida fins al cap d'unes quantes generacions, però finalment la població autòctona s'anà integrant dins la cultura romana al llarg del segle I aC, i desaparegueren la moneda, l'alfabet, etc. D'aquesta ocupació n'han perdurat unes restes romanes, com les del Pla dels Forcs, on s'han trobat fragments de ceràmica romana comuna, de rajols i àmfores, entre alguns blocs granítics.

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06