Notícies

Subvencions per al pagament de lloguer a majors de 36 anys o més
S'ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ DSO/1967/2022, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pú...