Pròrroga del termini de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica – IVTM

Del 04/05/2018 al 04/06/2018
Arrel dels problemes de distribució postal i de la manca de recepció per part dels contribuents dels documents de l'IVTM, la gerència de l'Organisme de Gestió Tributària, ha considerat oportú la modificació del termini de pagament de l'IVTM, passant del 4 de maig  al 4 de juny.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16/01/2020 12:20