Informació Processos selectius 2019 / Vigilant municipal - Pròrroga de la convocatòria

Data de l'anunci: Del 01/06/2020 al 22/06/2020

 

Podeu presentar la vostra sol·licitud fins el 22 de juny.

Per poder-la presentar telemàticament, heu d'adreçar-vos a la seu electrònica del web o bé a través de la drecera E-tram

 

 

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 2 de març de 2020, es va estimar el recurs de reposició interposat contra les bases reguladores del procés de selecció per la provisió d'una plaça de vigilant municipal en règim de funcionari interí, amb l'aprovació de la modificació de les bases reguladores i establint una pròrroga de la convocatòria pública del procés de selecció.

L'article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, estableix que amb efectes del dia 1 de juny de 2020 es reprendran els còmputs dels tràmits administratius que havien quedat suspesos per Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

Tenint en compte que havien quedat suspesos vint dies naturals, el termini per presentar les sol·licituds pel procés de selecció per la provisió d'una plaça de vigilant municipal en règim de funcionari interí s'estableix fins el 22 de juny de 2020.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18/01/2021 17:28