Consultes, queixes i suggeriments

La teva opinió ens interessa!

Per tal de vetllar pel bon funcionament del poble, disposeu d'aquesta eina per tal que recollim les vostres consultes, queixes i suggeriments. 

Seran contestades amb la celeritat que sigui possible.

Podeu formular-les accedint aquí.

 

PETICIONS REGISTRADES: RESOLTES I PENDENTS

ANY

SOL·LICITUDS

RESOLTES

PENDENTS

2022

10

8

2

2021

12

12

0

2020

2

2

0

2019

1

1

0

2018

4

4

0

Darrera actualització: 9.01.2023 | 15:29
Darrera actualització: 9.01.2023 | 15:29