Consultes, queixes i suggeriments

La teva opinió ens interessa!

Per tal de vetllar pel bon funcionament del poble, disposeu d'aquesta eina per tal que recollim les vostres consultes, queixes i suggeriments. 

Seran contestades amb la celeritat que sigui possible.

Podeu formular-les accedint aquí.

Darrera actualització: 26.08.2022 | 14:34
Darrera actualització: 26.08.2022 | 14:34