Cens d'animals de companyia

Els ajuntaments tenen l'obligació de portar un cens municipal d'animals de companyia (gossos, gats i fures) i de la mateixa manera la persona propietària d'un animal de companyia l'ha de censar a l'ajuntament on resideix habitualment l'animal.

Les persones que tenen animals de companyia d'identificació obligatòria han de censar-los i mantenir actualitzades les dades a l'ajuntament del municipi on resideixin habitualment els animals, o al Registre general d'animals de companyia.

La persona propietària de l'animal té un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, l'animal ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.

El 2011 la Generalitat de Catalunya va posar en marxa l’eina del Registre general d’animals de companyia, l’aplicació informàtica ANICOM, destinada als ajuntaments perquè hi censin els seus animals de companyia directament (per tant, no és necessari que els ajuntaments portin un cens municipal a part de l’ANICOM). 

El 2022 es posa en marxa una nova aplicació ANICOM on també es dona accés al personal veterinari col·legiat per tal que pugui fer les comunicacions de les identificacions (altes) que realitzi, tal i com indica la normativa.

Comunicació de dades al Registre general d'animals de companyia (ANICOM) i al cens municipal


Darrera actualització: 29.08.2022 | 18:34
Darrera actualització: 29.08.2022 | 18:34