Compte General

Informe del Compte General de les Corporacions Locals, exercici 2020


Informe referent a la tramesa de la informació relativa a l'exercici del control intern de les corporacions locals, exercicis 2019-2021


Informe del Compte General de les Corporacions Locals, exercici 2021


Darrera actualització: 24.01.2024 | 08:30
Darrera actualització: 24.01.2024 | 08:30