Catàleg de Serveis

L’Ajuntament actua per atendre i solucionar les demandes del conjunt de la ciutadania, amb la voluntat d'oferir el màxim de serveis que comporta viure en qualsevol col·lectivitat organitzada. 

Els serveis que presta un ajuntament han d'actuar sobre la base dels principis d’igualtat, transparència, participació, eficàcia i eficiència en la gestió. Aquest és el nostre compromís per a la millora i el desenvolupament del nostre municipi.

 • Aigua potable Abastiment d'aigua potable

  Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

 • Accés a nuclis de població

  Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés al terme municipal i entre els seus nuclis de població.

 • Atenció de situacions de necessitat social

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

 • Biblio@ccés Santiscle Biblio@ccés Santiscle

  El Biblio@ccés Santiscle és un equipament que es va inaugurar el 24 de febrer de 2008. És un edifici de dues plantes, amb una superfície útil de 113 m2. 

 • Casal de la Gent Gran Casal de la gent gran

  Servei que s'encarrega de promoure el benestar de la gent gran i la promoció de la seva participació com a membres actius de la societat, a partir del foment de la convivència i de les relacions intergeneracionals.

 • Clavegueram

  Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

 • Deixalleria mancomunada Deixalleria mòbil i deixalleria mancomunada

  Servei que s'encarrega de la recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors.

 • Enllumenat

  Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

 • Zona esportiva Instal·lacions esportives

  Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la població i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitats esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius

 • Logo Llar d'infants Llar d'infants municipal "Vallalta"

  La llar d'infants "Vallalta" s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil. Està pensada i dissenyada per als més petits, amb totes aquelles comoditats que els infants d'edat compresa entre els 0 i 3 anys necessiten.

 • Neteja viària

  Servei que s'encarrega de mantenir nets els carrers i espais públics del municipi.

 • Organització i promoció de festes populars

  Servei que s'encarrega de promocionar i organitzar el conjunt de festes tradicionals que tenen lloc al municipi amb l'objectiu de celebrar, al llarg de tot l'any, aquelles dates assenyalades per motius històrics, culturals, etc.

 • Inserció laboral Orientació i inserció laboral

  L'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta té un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Arenys de Munt per la prestació de serveis dins l'àmbit de la intermediació laboral.

 • Parcs i jardins

  Servei que s'encarrega de crear i mantenir els espais verds en el terme municipal

 • Pavimentació de vies públiques

  Servei que s'encarrega de pavimentar i mantenir en bon estat del ferm de la via pública.

 • Bosses per la recollida selectiva Recollida de residus

  Servei que s'encarrega de la recollida d'aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis.

 • Arxiu municipal Servei d'Arxiu Municipal

  El Servei d'Arxiu Municipal de Sant Iscle de Vallalta és un servei destinat a l'organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d'utilitat per a l'administració municipal. Garanteix els drets dels ciutadans, preserva els documents de conservació permanent i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Iscle de Vallalta.

 • Servei d'ajuda al domicili (SAD)

  El servei d'ajuda al domicili ofereix suport per a realitzar tasques al domicili de la persona dependent. S'adreça a persones que, de forma temporal o permanent, no poden realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).

 • Recollida de mobles vells i voluminosos Servei de recollida de mobles i andròmines

  Aquest servei s'ocupa de recollir mobles vells, andròmines i residus voluminosos.

 • Cementiri municipal Serveis funeraris

  Aquest servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels difunts.

Darrera actualització: 20.10.2022 | 10:28
Darrera actualització: 20.10.2022 | 10:28