Ple de la Corporació

Dilluns, 28 de novembre de 2022 de 19:00 a 20:00

 

Convocatòria del Ple de la Corporació, que tindrà lloc el proper dilluns 28 de novembre a les 19 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

L’ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:

1r Punt.- Proposta d'acord d'aprovació inicial del plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terreny forestal, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Exp. 2022/1507).  

2n Punt.- Esmena del text aprovat pel Ple de data 7 de novembre de 2022 del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament d'Arenys de Mar, l'Ajuntament d'Arenys de Munt, l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i l'empresa Barcelona Bus, SL per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, per a l'exercici 2022 (Exp. 2022/1263).

3r Punt.- Aprovació de l'expedient núm. 7 de modificació del pressupost de l'exercici 2022 (Exp. 2022/198).

4t Punt.- Aprovació inicial del pressupost de l'exercici 2023 i plantilla de personal (Exp. 2022/1547).

5è Punt.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per promoure el desplegament de les polítiques locals de joventut en el marc del que estableix la fitxa 43 del Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Maresme en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social (Exp. 2022/1552).

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Adreça:

Sala de Plens de l'Ajuntament

Darrera actualització: 25.11.2022 | 13:38