Ple de la Corporació

Dimarts, 1 d’agost de 2023 de 15:00 a 16:00

Convocatòria del Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, pel dia 1 d'agost de 2023 a les 15 hores.

 

ORDRE DEL DIA

 

1r PUNT.- Aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària de data 24 de juliol de 2023 (PLE 2023/11).

2n PUNT.- Aprovació provisional de les ordenances fiscals 2023 (Exp. 2023/308).  

3r PUNT.- Elecció de Jutge/ssa de Pau titular (Exp. 2023/282).  

4t PUNT.- Aprovació de l'elecció de Jutge/ssa de Pau substitut/a (Exp. 2023/282).  

5è PUNT.- Nomenament de la representació de la Corporació a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) (Exp. 2023/728).  

6è PUNT.- Esmena d'error material en el 6è punt de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 24 de juliol de 2023, en relació amb la delegació de vot en el XIII Ple de la Federación Española de Municipios y Provincias (Exp. 2023/728).  

7è PUNT.- Resolució de l'expedient sancionador tinença de gossos de raça potencialment perillosa incoat per Decret d'Alcaldia núm. 2022/465, de data 27 d'octubre de 2022 (Exp. 2022/1103).  

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Adreça:

Sala de Plens de l'Ajuntament

Darrera actualització: 28.07.2023 | 10:15