Ple de la Corporació 08-04-2024

Dilluns, 8 d’abril de 2024 de 19:00 a 20:00

 

ORDRE DEL DIA:

1r PUNT.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 18 de març de 2024 (PLE 2024/03).

2n PUNT.- Aprovació de la delegació parcial de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme i del text del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme en el marc de la política activa d'ocupació, programa Treball i Formació per a la convocatòria 2024 (Exp. 2024/480).  

3r PUNT.- Ratificació del text del Conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per la prestació de serveis d'sistència tècnica presencial per la confecció de declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques per videoassistència a ciutadans majors de 65 anys (Exp. 2024/472). 

4t PUNT.- Aprovació defiintiva del Reglament intern del Servei de Vigilant Municipal de Sant Iscle de Vallalta (Exp. 2023/1283). 

 

 

Us recordem que les sessions de Ple són públiques.

Darrera actualització: 4.04.2024 | 15:22