Ple de la Corporació

Divendres, 3 de febrer de 2023 a les 00:00

Sessió extraordinària 

Sala de Plens, 19.00 hores

 

 

 

L'ordre del dia serà el següent:

1r Punt.– Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 19 de desembre de 2022 (Ple 2022/11).

2n Punt.– Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals, exercici 2023 (Exp. 2022/1371).

3r Punt.– Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (Exp. 2023/121).

4t Punt.– Aprovació de la modificació del règim de dedicació i de la quantia de les retribucions dels membres de la Corporació (Exp. 2023/122).

5è Punt.–  Aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal (Duprocim) de Sant Iscle de Vallalta (Exp. 2023/160).

6è Punt.- Aprovació del protocol de l'ús i del funcionament de la pista de pàdel de titularitat municipal de Sant Iscle de Vallalta (Exp. 2023/162).

7è Punt.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, exercici 2023 (Exp. 2023/167).

8è Punt.- Aprovació de l'expedient núm. 1 de modificació del pressupost de l'exercici 2023 (Exp. 2023/169).

Darrera actualització: 03.02.2023 | 12:58