Convocatòria del Ple de la Corporació

Dijous, 9 de novembre de 2023

 

 

Convocatòria del Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, el proper 13 de novembre de 2023 a les 19 hores.

 

ORDRE DEL DIA

 

1r PUNT.- Aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària de data 23 d'octubre de 2023 (PLE 2023/15).

2n PUNT.- Aprovació del compte general de l'exercici 2022 (Exp. 2023/771).

3r PUNT.- Informe trimestral sobre el compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen mesures contra la morositat en les operacions comercials, tercer trimestre de 2023 (Exp. 2023/519).  

4t PUNT.- Aprovació de l'adequació de l'increment addicional del 0,5€ de retribucions 2023 al personal funcionari i laboral de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, d'acord amb el que disposa la resolució de 4 d'octubre de 2023 (Exp. 2023/170).  

5è PUNT.-  Aprovació de la pròrroga de la cessió de la delegació de competència per a la gestió de la deixalleria entre els Ajuntaments d'Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta, any 2024 (Exp. 2023/1152).  

 

 

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Darrera actualització: 9.11.2023 | 13:47