Convocatòria del Ple de la Corporació

Dijous, 14 de març de 2024

 

Convocatòria del Ple de la Corporació, en sessió ordinària, de data 18 de març de 2024

1r PUNT.- Aprovació de l’Acta de la sessió extraordinària de data 26 de febrer de 2024 (PLE 2024/02).

2n PUNT.- Informe trimestral sobre el compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, quart trimestre de 2023 (EXP. 2023/519).  

3r PUNT.- Esmena d’error de l’acord d’aprovació provisional de les ordenances fiscals 2024, adoptat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 23 d’octubre de 2023, en concret l’article 12 de l’ordenança fiscal núm. 10  (EXP. 2023/1080).  

4t PUNT.- Aprovació de la convocatòria per a l’atorgament d'ajuts individuals de caràcter social durant l’any 2024 (EXP. 2024/408).  

5è PUNT.- Aprovació del conveni tipus d’adhesió al programa “Anem al teatre”, període 2024-2028, a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona. (EXP. 2024/409).

6è PUNT.- Aprovació de l’adequació de l’increment addicional del 0,5 per cent de retribucions 2023 al personal funcionari i laboral de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, d’acord amb el que disposa la Resolució de 7 de febrer de 2024 (EXP. 2024/414).  

7è PUNT.- Aprovació del projecte de la franja perimetral de protecció de prevenció d’incendis de la torre de telecomunicacions (EXP. 2024/415).

8è PUNT.- Aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta (EXP. 2024/412).  

9è PUNT.- Relació de Decrets d'Alcaldia i Juntes de Govern Local.  

10è PUNT.- Precs i preguntes.

 

Us recordem que les sessions de Ple són públiques.

Darrera actualització: 14.03.2024 | 14:28