Convocatòria de subvencions pel servei de logopèdia, alumnes de l'Escola Dones d'aigua, curs 2023-24

Dijous, 7 de setembre de 2023

El Ple de la Corporació, en sesssió ordinària de data 17 de juliol, va aprovar la convocatòria de subvencions per minorar el cost de les despeses de les famílies pel servei de logopèdia utilitzat pels alumnes de l'Escola Dones d'aigua, curs escolar 2023-24.

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPB (del 8 de setembre al 7 d'octubre de 2023).

Darrera actualització: 6.10.2023 | 11:04