BAN MUNICIPAL AMB MOTIU DEL VIRUS COVID-19

Dilluns 16/03/2020

Que d'acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de conformitat amb el que estableix la Llei reguladora de les bases de règim local, s'adopten les mesures següents:

Veure document adjunt

ATENCIÓ DES DE L'AJUNTAMENT

7. Es demana als isclencs que qualsevol gestió que vulguin fer amb l'Ajuntament la facin telemàticament o per telèfon, al núm. 937946128 (de 9 a 13 hores). Qualsevol informació sanitària, 061. Emergències al 112.

8. Tots els terminis que s'hagin de complir amb l'Ajuntament: inscripcions, al·legacions, oposicions, tràmits de contractació, és a dir tràmits iniciats tan d'ofici com a instancia de part, estan suspesos. Aquests terminis es reprendran quan deixi d'estar vigent l'estat d'alarma.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16/03/2020 17:09