Convocatòria del Bo Lloguer Jove

Dimarts, 7 de juny de 2022 a les 00:00

El termini per a realitzar les sol·licituds del Bo Lloguer Jove és del dimecres 8 de juny a les 9 hores, fins el divendres 17 de juny a les 17 hores.

L'ajut s'adreça a joves entre 18 i 35 anys que són titulars o estan en condicions de subscriure un contracte d'arrendament de l'habitatge o habitació o, són cessionaris del contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació.

L'ajut és de 250€ mensuals que es pot atorgar per un període màxim de dos anys. Al Maresme l'import màxim de lloguer no pot ser superior a 900€ si és un habitatge o de 450 € si es tracta d'una habitació.

El règim de concessió del Bo Lloguer Jove és de concurrència no competitiva, és a dir, que les sol·licituds s'avaluaran per ordre d'entrada fins a exhaurir la partida disponible. Els tràmits es poden realitzar preferiblement per internet a través del web de l'Agència d'Habitatge (https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22866_Bo_lloguer_joves?moda=1) o bé presencialment a l'Oficina d'Habitatge del Maresme sense hora prèvia.

S'ha habilitat el següent correu electrònic per les consultes que puguin sorgir Bolloguerjove@ccmaresme.cat. Aquest mail és només de consulta.

Tota la informació actualitzada la podeu trobar al web de l'Agència de l'Habitatge:

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22866_Bo_lloguer_joves?moda=1

 

Darrera actualització: 26.10.2022 | 12:19