Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Divendres 30/04/2021

L'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l'objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l'increment de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. 

 

Per més informació, podeu consultar en el següent enllaç de l'Agència Tributària de Catalunya.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07/05/2021 13:22