La nova Llei 7/2022 prohibeix la crema de restes vegetals

Dimarts, 4 d'octubre de 2022 a les 00:00

En el BOE núm. 85 del 9 d'abril de 2022 es va publicar la “Llei 7/2022, del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular."

Aquesta Llei té per finalitat la prevenció i la reducció de la generació de residus i dels impactes adversos de la seva generació i gestió, la reducció de l'impacte global de l'ús dels recursos i la millora de l'eficiència d'aquest ús amb l'objecte de protegir el medi ambient i la salut humana.

L'article 27.3 especifica que es prohibeix, de caràcter general, la crema de residus vegetals en entorns silvícoles i agraris. Només s'exceptuen dos supòsits: en el cas que estiguin afectats per una plaga i no existeixin d'altres mitjans,o per prevenir risc d'incendi. En ambdós casos, caldrà comptar amb una autorització individualitzada expressa. La llei estableix que s'han de prioritzar els processos biològics per al tractament de la matèria orgànica. Per tant, ja no es podran tramitar els comunicats de crema, que es realitzaven a partir del 16 d'octubre. 

Les persones que necessitin gestionar els seus residus vegetals hauran d'optar per altres mètodes, com són l'autocompostage per transformar el residu en abonament per a propi ús, trituració de les restes o portar-les a un gestor de residus.

Darrera actualització: 04.10.2022 | 09:46