Canvis en la recepció de la TDT

Dijous, 14 de desembre de 2023

 

A partir del proper 14 de febrer de 2024, tots els canals de TDT, públics i privats, ja siguin d’àmbit estatal, nacional o local, hauran d’emetre únicament en alta definició (HD).

Com a conseqüència és possible que es produeixin algunes incidències en la recepció dels canals de TDT per part dels usuaris. Així,

  • Els aparells receptors que només reben emissions en SD (definició estàndard) deixaran de rebre la TDT. En aquest sentit, s’estima que el 98 % del parc existent de receptors ja té capacitat per rebre HD i que, per tant, en la majoria dels casos, l’impacte no hauria d’anar més enllà d’una reordenació de canals a les guies dels televisors.
  • No obstant l’anterior, sí que cal tenir molt en compte la necessitat de renovar els receptors TDT-SAT que només funcionen en SD. Des de la seva aparició, a Catalunya s’han activat més de 5.000 receptors TDT-SAT, dels quals es calcula que entre un 40 - 50 % poden estar limitats a SD i, per tant, caldrà canviar-los, instal·lar-los i activar-los, si es desitja continuar gaudint de la seva utilització.

 

Davant de qualsevol dubte sobre aquest procés o si s’observen problemes en la recepció dels canals de televisió, els usuaris es poden posar en contacte amb l’Oficina d’Atenció a la Televisión Digital de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals al telèfon 901 201 004 o mitjançant els formularis que consten a l’enllaç https://televisiondigital.mineco.gob.es/ayuda-ciudadano/Paginas/formularios-atencion.aspx

D’altra  banda,  la  Secretaria  de  Telecomunicacions  i  Transformació  Digital del Departament de la Presidència ha posat en coneixement de tots els instal·ladors de telecomunicacions registrats a Catalunya les circumstàncies esmentades, per tal de demanar- los la seva col·laboració a l’efecte de promoure i realitzar aquesta renovació de receptors en els casos que sigui necessari arreu del territori. Podeu consultar els instal·ladors registrats a l’enllaç   https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/transformacio-digital/ambits- dactuacio/territori-digital/infraestructures-comunes-de-telecomunicacions-en-edificis- ict/cercador-dempreses-installadores/

Darrera actualització: 14.12.2023 | 13:11