Sol·licitud per a l'aplicació de les tarifes 1 o 2 de la taxa de residus municipals domèstics

Divendres, 12 de gener de 2018 a les 00:00

Des de l'1 de gener i fins el 31 de març de 2018, podeu presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament la sol·licitud per a l'aplicació de les tarifes 1 o 2 de la taxa de residus municipals domèstics.

Les sol·licituds que s'acceptin es veuran reflectides en el rebut corresponent a l'exercic 2018 de la taxa per recollida d'escombraries domèstiques.

En els enllaços següents hi ha la carta explicativa, amb les condicions establertes per la seva aplicació i la documentació que s'ha d'aportar, juntament amb els impresos de la sol·licitud i l'Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Recordem també que l'ús de la deixalleria, tant la mòbil com la mancomunada (situada a Arenys de Munt), comporta un gran benefici pel medi ambient i pel nostre entorn natural, així com també suposa una reducció en la tarifa de residus domèstics en funció de les vegades que hi anem.

Darrera actualització: 26.10.2022 | 12:06