Recursos humans

El personal que treballa a l'ajuntament, engloba diferents col.lectius:

 • Secretària-Interventora
 • Administratius
 • Vigilant municipal
 • Brigada de manteniment
 • Personal de neteja
 • Treballadora social
 • Educadora Social
 • Personal docent de la Llar d'infants
 • Conserges
 • Personal que s'encarrega de què els diferents equipaments estiguin disponibles per a la ciutadania en els horaris establerts.

Des de la regidoria de recursos humans gestionem  :

 • Planificació del personal
 • Selecció i provisió de noves places / plans d'ocupació
 • Contractació i retribucions dels treballadors
 • Negociació amb els representants del treballadors
 • Formació del personal
 • Tramitació d'incidències
 • Gestió de vacances i permisos
 • Seguretat i salut laboral

projectes:

 • Aprovació del nou conveni dels treballadors
 • Realitzar una relació de llocs de treball
 • Implantació de les màquines de fitxar
 • Potenciació de la prevenció  en riscos laborals
 • Planificació de les activitats formatives del personal

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/11/2020 11:17