AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR PEL CURS 2022 - 2023

Data de l'anunci: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Del 1 al 31 de maig de 2022 

  

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els infants empadronats al municipi de Sant Iscle de Vallalta que cursin des de P3 fins a 4t d'ESO. 

Els infants escolaritzats a l'Escola Dones d'Aigua però empadronats en un altre municipi hauran de tramitar l'ajut al municipi d'empadronament. 

Per als alumnes d'ESO és requisit indispensable que l'institut tingui servei de menjador escolar. 

Per a més informació podeu consultar la web del Concell Comarcal del Maresme i/o els documents adjunts.