Acord provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 23 d'octubre de 2023, ha aprovat l'acord provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024.

 

El termini d'exposició pública és de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província (fins el 14 de desembre, inclòs).

Darrera actualització: 27.10.2023 | 10:43