Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques i control de les obres

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç.

Darrera actualització: 13.09.2022 | 11:46