Ordenança Fiscal núm. 1: Impost sobre béns immobles

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç.

Darrera actualització: 26.01.2023 | 10:50