Ordenança Fiscal núm. 19: Taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb ramats

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:22