Ordenança Fiscal núm. 2: Impost sobre activitats econòmiques

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç.

Darrera actualització: 19.02.2024 | 14:58