Ordenança Fiscal núm. 20: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes i altres instal·lacions anàlogues

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:23