Ordenança Fiscal núm. 21: Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministrament que afectin la generalitat del veïnat

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:23