Ordenança Fiscal núm. 23: Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:24