Ordenança Fiscal núm. 24: Taxa per la prestació del servei de la Llar d'infants "Vallalta" de titularitat municipal

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 19.02.2024 | 15:05