Ordenança Fiscal núm. 27: Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:26