Ordenança Fiscal núm. 28: Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:26