Ordenança Fiscal núm. 29: Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 15.03.2024 | 10:12