Ordenança Fiscal núm. 31: Ordenança municipal reguladora de la taxa per a la instal·lació de publicitat en el pavelló municipal

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:27