Ordenança Fiscal núm. 34: Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:36