Ordenança Fiscal núm. 37: Preu públic pels serveis de l'emissora de ràdio municipal

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:37