Ordenança Fiscal núm. 4: Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 26.01.2023 | 10:53