Ordenança Fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 19.02.2024 | 15:01