Ordenança Fiscal núm. 7: Taxa per expedició de documents administratius

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:15