Ordenança Fiscal núm. 7: Taxa per expedició de documents administratius

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 19.02.2024 | 15:03