Ordenança Fiscal núm. 8: Taxa pel servei de clavegueram

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:16